รายงานการเงินประจำเดือน


ปีงบประมาณ 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

          รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 

          รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 

 

ปีงบประมาณ 2562

 

          รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 

          รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

          รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

                 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 

                 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

          รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

           รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

              รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

              รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2562

                รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059