เนื้อหา

รายงานการเงินประจำเดือน


ปีงบประมาณ 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

             รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

            รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

              รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

          รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 

          รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 

 

ปีงบประมาณ 2562

          รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 

         รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

          รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

          รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 

          รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

          รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

              รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

            รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

              รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2562

          รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 

        รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562  

           รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2562

ปีงบประมาน 2563

                รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 

                รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

                รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 

                รายงานการการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 

                รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

                รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 

                รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059