ลงพื้นที่ประสานโครงการพัฒนาโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 12-16 มกราคม 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว โดยนำร่องจำนวน 10 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลสาวะถี เทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลบึงเนียม เทศบาลตำบลท่าพระ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน 

1201612

1201613

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059