อบรมโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เว็บแอ็พพลิเคชั่น www.greatfarm.org ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและระดับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน "โครงการพัฒนาโปรแกรมอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว" โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและเรียนรู้ ICT ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1801611

1801612

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059