ถวายภัตตาหารเพล งานปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวชุติกาญจน์ รีฮุง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลงานปฏิบัติธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

31012561a

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059