ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.