บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (มีนาคม 2561)

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายองอาจ โลจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบริการเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน และแก้ไข้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ โรงเรียนบ้านข้ามป้อม บ้านบึงโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น


happy21


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059