ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตาม และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ ณ วัดป่ารัตนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงเนิียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

270361

270361a

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059