ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และ นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ประจำปี 2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร ตำบลในเเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


loveekk


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059