ทำบุญตักบาตร โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 สำหรับโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้วย จังหวัดขอนแก่น จึงได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรพระองค์ท่านด้วยเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้มีโอกาสทำความดีร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง ในวันจันทร์แรกของเดือน ณ พุทธมณฑลอีสานขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


merit02.04


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059