กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงทุ่งสร้าง ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ณ บึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

09.04.61

090461a

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059