ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที 24 เมษายน 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และนายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

240461

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059