วันคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงผลงาน และนิทรรศการให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

270461a


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059