ร่วมเปิดงาน "Digital Information & Communication Gateway "

           เมื่อวันที่ 2 มิถุยายน 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเปิดตัว Digital Information & Communication Gateway ในนาม “BEYOND KHON KAEN CITY” และ “BEYOND MUANG LAO CITY” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น และ depa ได้ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมสองฝั่งโขง ดันเศรษฐกิจและสังคมในเชิงสร้างสรรค์ทั้งสองฝั่งโขงหนุนเมือง Smart City สู่ Global City โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคอีสาน นายปรีชา พันธ์นิกุล กรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้น จำกัด (KKMM) ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมแรงร่วมใจเปิดตัวใช้อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ( KICE) ขอนแก่น


beyon020661


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059