ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

 

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 6/2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันวาระของจังหวัดขอนแก่น ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


270618


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059