การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

 

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้ใจก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของ กศน. 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น


130718


 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059