ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกสำนักงาน ลานจอดรถยนต์-จักรยานยนต์ โรงอาหาร รางระบายน้ำ ห้องน้ำ และเก็บกวาดกิ่งไม้-ใบไม้บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

200761

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059