ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานโทรศัพท์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น สำนักงานไปรษณีย์ เขต ๔ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเวลา 13.00 น. ประชุมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

010861

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059