บรรยายเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ อำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการของเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ทีมวิทยากรของอำเภอบ้านไผ่นำไปถ่ายทอดให้แก่ราษฎร ในการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนในหมุ่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

170861

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059