จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านระบบดิจิทัลสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ สำนักงาน กศน. อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

220861

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059