พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" โดยมีประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

13-10-61.1

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059