พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

221061

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059