ประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เพื่อหารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงและการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

021161


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059