ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ และกิจกรรมการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

061161

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059