ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

             เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

010119สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059