มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กที่มาแสดงบนเวที และร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รับสิ่งของสนับสนุน Iณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


070118

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059