โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธพจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น สำนักงานไปรษณีย์ เขต 4 และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ ซึ่งจัดอบรมโดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเข้าร่วมอบรม จำนวน 1,158 คน และมีวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายทวีศักดิ์ สาระทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบรรยายในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในกระบวนการใช้ประโยชน์จากชุมชน ณ โรงแรมโฆษะ ห้องมงกุฎเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

140162a


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059