ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2562 เวลา 06.30 น. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุขและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในภาคส่วนต่างๆ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะณ วัดตาลเรียง บ้านผือตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

040262a

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059