พิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการ สดช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนา

130262

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059