พิธีมอบวุฒิบัตร “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิด “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

150262

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.