จัดอบรมโครงการสำรวจน้ำ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 -30 เมษายน 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ครั้งที่ 1 ศูนย์อบรมอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย อ.หนองเรือ อ.ชุมแพ อ.สีชมพู อ.หนองนาคำ อ.เวียงเก่า อ.ภูเวียง อ.ภูผาม่าน จำนวน 198 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดอบรม

290462


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059