ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

 

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ในพิธีเวียนเทียน เพื่อน้อมรำลึก พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น180519

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059