พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2562 ( 1 ตุลาคม 2562 )

           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2562 โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธี บริเวณพิธี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานพิธียืนตรงจบแล้วถวายคำนับ จากนั้นประธานขึ้นบนเวที ถวายคำนับ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ วางพวงมาลา จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย/กราบ และถวายคำนับ แล้วลงจากเวที ประธานในพิธีอ่านคำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวรรณคดี ด้านการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ และอื่นๆอีกนานับประการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

011062

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059