ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” เดือน พฤศจิกายน

 

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 6.45 น. นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

41162.2


 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059