ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.19 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2562 พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ขอรับพระราชทานคือ สำนักงานการตรวจแผ่นดิน

51162


 


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059