พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ

 

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562               
โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

news29-11-62.2

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059