ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน (รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดขอนแก่น) พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน                            ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

note3-12-62

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059