ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

 

     วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงพระชาตา” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ฉลองขอนแก่นครบ 222 ปี และสมโภชศาลหลักเมือง 63 ปี” ซึ่งมีโหรพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เป็นผู้นำประกอบพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

78635092 1471482136335109_6025531742658494464_o

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059