วันต่อต้นคอรัปชันสกล

     วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้นคอรัปชันสกล (ประเทศไทย) โดยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolearce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาสัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

79530372 1471537262996263_4642850537350365184_o

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059