เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดขอนแก่น

 

     วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นพิธีเปิด "กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น" ทั้งนี้ จังหวัดขอนแกนจัดกิจกรรม"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น" ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติใน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

80572995 1486972354786087_438269200302080000_o

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059