ลงพื้นที่สำรวจและประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว

    สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจและประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มาเดินเที่ยวงาน และผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายสินค้าภายในงาน สำหรับกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว“ เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ในครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 22.00 น. บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร  
note3-1-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059