ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563

    วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการ สำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

3-6-2-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059