ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันมาฆบูชา

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันทำบุญเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรณ พุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4-7-2-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059