ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

 

     วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาและอุปสรรคงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

5-7-2-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059