เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563

        วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น.นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

26-2-2563

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059