ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ

      วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่นเข้า ร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมการ โดยได้กำหนดเดินทางมาประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2-2-03-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059