ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

     วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้น ตรวจราชการในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

090363

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059