การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

       วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2562 ทั้งนี้ได้นำเสนอชุดข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

11-3-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059