รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 newรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา


การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ http://khonkaen.nso.go.th  รายละเอียดคลิกที่นี่ new

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059