เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

   เนื่องด้วยในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันอาสาฬหบูขา แะในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓    ตรงกับวันเข้าพรรษา  จึงได้จัดทำโปสเตอร์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาบูชาและวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตังกล่าว โดยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ถวายเทียนพรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย 

260663

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059